Chci se objednat

UPOZORNENIE PRE PACIENTOV

11.03.2020
UPOZORNENIE PRE PACIENTOV

Očné centrum Sokolík funguje v súčasnej dobe bez obmedzenia s ohľadom na aktuálne šírenie koronavírusu.

V očnom centre sme uskutočnili všetky potrebné epidemiologické opatrenia tak, aby sme zachovali plnú prevádzku podľa štandardnej otváracej doby. Vykonávame ako vyšetrenia, tak i všetky operačné zákroky. I napriek tomu, žiadame všetkých pacientov, ktorí v posledných týždňoch navštívili krajiny s vysokou mierou rizika nákazy, aby ku nám do Očného centra Sokolík nechodili a kontaktovali krajskú hygienickú stanicu.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusovou nákazy

 • Pre bezpečnosť pacientov sme pripravili dezinfekčné gély, ktoré sú umiestnené na recepcii centra. Všetkých pacientov žiadame, aby dezinfekčné gély použili.
 • Na recepcii sme pre pacientov pripravili leták s informáciami o koronavíruse.
 • V súvislosti s nariadením Ministerstva zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky nebudeme po nevyhnutne potrebnú dobu podávať našim pacientom na privítanie ruku. I keď ctíme rovnocenný prístup zdravotník – pacient, sme nútení dodržiavať odporúčania a nariadenia príslušných štátnych autorít.
 • Žiadame všetkých pacientov, ktorí v posledných týždňoch navštívili krajiny s vysokou mierou nákazy, aby neodkladne o tejto skutočnosti informovali krajskú hygienickú stanicu a nevstupovali do priestorov zdravotníckeho zariadenia.
 • K zodpovedaniu otázok ohľadom koronavírusu COVID-19 sú k dispozícii call centrá: 
  • Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Buďme prosím ohľaduplní jeden k druhému. 

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

Kolektív Očného centra Sokolík