PREVÁDZKA NEOBMEDZENÁ

Chcem sa objednať

Poohliadnutie sa za akciou DNI ZDRAVIA s Bielou sovou

08.10.2020
Poohliadnutie sa za akciou DNI ZDRAVIA s Bielou sovou

V dňoch 23.-24. septembra 2020 sa konala akcia „DNI ZDRAVIA“, ktorú sme usporiadali v spolupráci s lekárňou Biela sova v Trenčianskych Tepliciach. 

Vrámci akcie priviezlo Očné centrum Sokolík svoje „mobilné centrum“ s tímom lekárov a sestier  do Trenčianskych Teplíc. Účastníkom akcie sme ZDARMA vyšetrovali zrak priamo na mieste konania akcie. 

V priebehu dvoch dní sme vyšetrili cez 200 osôb. Vyšetrenie zraku každého trvalo asi 20 minút a zahŕňalo:

  • meranie na prístrojoch:
    • autorefraktometer (zistenie hodnôt dioptrií na čítanie, do diaľky alebo na strednú vzdialenosť)
    • tonometer (meranie vnútroočného tlaku)
    • LCD optotyp (základná kontrola zraku a zistenie presnej dioptrickej korekcie) 
    • štrbinová lampa (mikroskop, ktorý umožňuje vyšetrenie predného segmentu oka)
  • konzultáciu s lekárom (kompletné výsledky zhodnotil priamo na mieste lekár a navrhol ďalší postup)

Vrámci preventívneho vyšetrenia sme u 75% vyšetrených pacientov podchytili očné ochorenie. U 25% pacientov bol zistený pokročilý sivý zákal, diagnostikovali sme zvýšený vnútroočný tlak, i niektoré ochorenia sietnice a nesprávnu dioptrickú korekciu v okuliaroch. 

Výsledky jasne dokazujú, že akcia bola nielen úspešná, ale predovšetkým mala zmysel. 

„Zmyslom preventívnch prehliadok je rozpoznanie a predchádzanie ochoreniu, ktoré spočiatku môže prebiehať i úplne nepozorovateľne a bez ťažkostí. Príkladom môže byť ochorenie sietnice, ktoré je vždy veľmi vážne a len skorá diagnostika a liečba umožní predísť možným komplikáciám alebo trvalým stratám zraku. Prevencia je skutočne dôležitá a nebolí,” vysvetľuje dôležitosť pravidelných očných vyšetrení pán primár Ján Sokolík. 

Ďakujeme všetkým účastníkom! Zároveň ďakujeme tímu lekárne Biela sova za spoluorganizáciu akcie. Veríme, že ju niekedy v budúcnosti opäť zopakujeme.