Chcem sa objednať

SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAUKÓMU 6.-12.3.2022

07.03.2022
SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAUKÓMU 6.-12.3.2022

Svetový týždeň glaukómu prebieha v termíne 6.-12. marca 2022. V Očnom centre Sokolík sa k týždňu glaukómu pripájame a pripomíname svojim pacientom dôležitosť prevencie zeleného zákalu (glaukómu). Objednajte sa k nám na komplexné vyšetrenie vrátanie zmerania vnútroočného tlaku a vyšetrenia sietnice pomocou OCT angiografie!

CHCEM SA OBJEDNAŤ

 

GLAUKÓM - ZELENÝ ZÁKAL

Glaukóm, alebo zelený zákal, patrí k častým očným ochoreniam, je veľmi závažným ochorením, a býva nazývaný „TICHÝ ZLODEJ ZRAKU“. Dôvodom je, že pri glaukómu dochádza k postupnej degenerácii a odumieraniu zrakového nervu (až 50% pacientov o svojom ochorení vôbec nevie).

Dôležitosť prevencie

Pri glaukóme pacient necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez povšimnutia tak dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť až k úplnej strate zraku. Preto sú veľmi dôležité pravidelné očné vyšetrenia, najmä u osôb nad 40 rokov.