Chcem sa objednať

Zúčastnili sme sa XXVI. výročného zájazdu Českej oftalmologickej spoločnosti

17.09.2018
Zúčastnili sme sa XXVI. výročného zájazdu Českej oftalmologickej spoločnosti

Neustále sa vzdelávame 

V dňoch 13.-15.9.2018 sme sa zúčastnili XXVI. výročného zájazdu Českej oftalmologickej spoločnosti v Prahe. 

V rámci odborného programu zájazdu sme absolvovali celú radu zaujímavých prednášok, odborných diskusií a kurzov, vďaka ktorým sme si rozšírili vedomosti. Dokonca sme našu účasť aj aktívne podporili prednáškami nášho pána primára MUDr. Jána Sokolíka a sestričky Martiny Tarabovej

Zájazd odborníkov v oblasti oftalmológie dáva priestor aj k neformálnemu osobnému stretnutiu, odborným diskusiám a výmene skúseností aj názorov na postupy liečby.