Chcem sa objednať

SVETOVÝ DEŇ DIABETU - 14.11.

14.11.2022
SVETOVÝ DEŇ DIABETU - 14.11.

S cukrovkou k očnému? Áno a pravidelne!

Cukrovka so sebou prináša záťaž pre celé telo. Jednou z častých chronických komplikácií, ktoré postihujú pacientov s diabetom, je tzv. diabetická retinopatia. Ide o závažné ochorenie ciev očnej sietnice a vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou slepoty u diabetikov. 

Dňa 14. novembra je Svetový deň diabetu, preto za oblasť oftalmológie pripomíname, že diabetes má veľký vplyv aj na zdravie zraku.

"Bohužiaľ sa stretávame s takzvane podliečenou populáciou diabetikov. Z celkového počtu pacientov s diabetom sa k očným špecialistom dostáva iba malé percento z nich. Zanedbaná prevencia potom spôsobuje, že k očným špecialistom sa dostávajú diabetici neskoro a s takými zmenami na sietnici, ktoré už často nie je možné napraviť", hovorí primár Ján Sokolík.

Niektorí diabetici môžu aj oslepnúť

Diabetická retinopatia je závažné ochorenie ciev očnej sietnice. V dôsledku zle kompenzovanej cukrovky spôsobuje vysoká hladina cukru v krvi upchatie a poškodenie drobných ciev, ktorými je sietnica pretkaná a dochádza tak k poruche prekrvenia sietnice. Pri ďalšej forme diabetickej retinopatie cievy v sietnici tzv. „netesnia“, vyteká z nich tekutina a spôsobuje opuch sietnice. Nedostatočné prekrvenie a opuch sietnice potom ničia schopnosť vidieť. Oko sa snaží napraviť situáciu rastom nových ciev. Tie sú ale nekvalitné, praskajú a môžu spôsobiť odchlípenie sietnice. 

"Zákernosť diabetickej retinopatie spočíva predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spočiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už však nie je možné napraviť, iba spomaliť. Dnes už máme moderné diagnostické metódy, ako je napríklad OCT angiografia (sken sietnice), ktoré dokážu prvotnú fázu diabetickej retinopatie odhaliť ešte pred možným záchytom pri vyšetrení očného pozadia. Práve preto sú pravidelné každoročné preventívne prehliadky také dôležité, aj keď pacient žiadne zhoršenie zraku nepociťuje,“ vysvetľuje primár Ján Sokolík.

Diabetická retinopatia sa dá liečiť

Základom liečby a prevencie diabetickej retinopatie je dosiahnutie a trvalé udržanie optimálnej kompenzácie cukrovky a ďalších rizikových faktorov diabetu, akým je vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.  Pokiaľ však už dôjde k pokročilému štádiu diabetickej retinopatie, prichádza na rad moderná medicína:

Laserová terapia
Operačným zákrokom bohužiaľ už nie je možné videnie zlepšiť, ale pomáha spomaliť a stabilizovať priebeh ochorenia. Cieľom liečby je zajazviť neprekrvené časti sietnice a zabrániť presakovaniu z ciev. Postihnuté miesta sú počas operačného zákroku ošetrené tenkým lúčom laseru. Laserové ošetrenie sa vykonáva ambulantne a trvá niekoľko minút.

Biologická liečba sietnice
U pacientov s diabetickou retinopatiou môže dôjsť k diabetickému opuchu makuly, pri ktorom na sietnici dochádza k vzniku krvácania a opuchu z presakujúcich ciev. Ak predchádzajúca laserová terapia zlyháva, pristupuje sa k biologickej liečbe sietnice pomocou tzv. anti-VEGF látok.