Chci se objednat

MUDr. Tímea Eckmann Braunová
Odborná očná lekárka

MUDr. Tímea Eckmann Braunová
  • v rokoch 2006 - 2012 absolvovanie štúdia  v odbore všeobecné  lekárstvo na Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave; počas štúdia stáže na rôznych klinikách v SR i v zahraničí 
  • 10/2012 –  súčasnosť:  lekár v Očnom centre Sokolík
  • Od r. 2012 zaradenie do postgraduálneho štúdia LF UK v odbore oftalmológia 
  • 2014 mesačná zahraničná stáž na očnom oddelení  
  • každoročné absolvovanie viacerých odborných kongresov organizovaných oftalmologickými spoločnosťami doma i v zahraničí
  • 2012 - 2014 pravidelné absolvovanie kurzov na rôzne témy v Lions International Educational Center of Ophthalmology, Praha
  • 5/2017 absolvovanie Školy mikrochirurgie oka Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Venuje sa najmä ambulantnej činnosti, zo zákrokov vykonáva SLT (selektívnu laserovú trabekuloplastiku); YAG laser kapsulotomiu a iridotomiu a malé okuloplastické zákroky.

Aktívne ovládaný jazyk: anglický

Voľný čas venuje rodine, zo športov obľubuje zjazdové lyžovanie, v roku 2014 úspešne reprezentovala Očné centrum Sokolík na celoslovenských lyžiarskych pretekoch zdravotníkov LEKOM SKI 2014 v obrovskom slalome.

?>