Chci se objednat

MUDr. Petra Senešiová
Odborná očná lekárka

MUDr. Petra Senešiová
 • absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne; špecializácia v obore oftalmológia
 • dlhoročné pôsobenie na Očnej klinike v Trenčíne
 • 2-ročná prax na klinike refrakčnej chirurgie v Bratislave (iClinic - vykonávanie operácií LASEK, LASIK, Relex Smile)
 • účastníčka kurzu Training in Glaucoma and Adrexal Services v Londýne
 • v OCS sa venuje chirurgii predného segmentu, diagnostike a terapii glaukómu, diagnostike ochorení sietnice
 • pravidelná účastníčka odborných oftalmologických kongresov a podujatí

prax v oblasti:

 • laserová refrakčná chirurgia
 • kataraktová chirurgia
 • operácie glaukómu
 • intravitreálne aplikácie liečiv
 • korekcie viečok
 • aplikácia botulotoxínu
 • YAG Kapsulotómia/Iridotómia
 • SLT