Chci se objednat

MUDr. Monika Jecková
Odborná očná lekárka

MUDr. Monika Jecková

Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo.  

Po promócii v r. 2012 pôsobila na internom a gynekologickom oddelení  NsP v Ilave a od  r. 2013 pôsobila ako očná lekárka na Klinike detskej oftalmológie v Bratislave. 

V očnom centre Sokolík s.r.o. pracuje od februára 2017. 

Je zaradená do špecializačnej prípravy LF UK  v odbore oftalmológia. 

Zároveň je autorkou viacerých odborných prednášok a pravidelne sa zúčastňuje oftalmologických vzdelávacích kongresov a seminárov. Absolvovala interaktívny kurz OCT,  školu mikrochirurgie oka. 

Venuje sa komplexnej očnej diagnostike ako aj ambulantnému vykonávaniu drobných chirurgických zákrokov v okolí očí. 

?>