Užitočné informácie - covid 19

Chci se objednat

MUDr. Mária Duchoňová
Odborná očná lekárka

MUDr. Mária Duchoňová

MUDr. Mária Duchoňová je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo. Od októbra 2016 je zaradená do špecializačného študijného programu oftalmológia na LF UK v Bratislave.

Od augusta 2016 pracovala na očnom oddelení a očnej ambulancii Nemocnice Ministerstva vnútra SR, kde sa venovala diagnostike a liečbe rôznych očných ochorení.

Od apríla 2018 začala pracovať v Očnom centre Sokolík.

Venuje sa predovšetkým ambulantnej praxi a niektorým laserovým zákrokom. Pravidelne sa zúčastňuje odborných domácich oftalmologických seminárov.