Chcem sa objednať

Mgr. Adam JANEK, MHA, MBA, LL.M
Riaditeľ

Mgr. Adam JANEK, MHA, MBA, LL.M

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, je absolventom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Následne vyštudoval exekutívny program MHA (Master of HealthCare Administration) orientovaný na manažment  zdravotníctva na Advance Healthcare Management Institute v Prahe a program MBA (Master of Business Administration) so zameraním na podnikovú ekonomiku a marketing na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Prahe. V roku 2022 úspešne zakončil medzinárodne uznávané štúdium LL.M. v špecializácii Zdravotnícke právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej.

Je členom Českej společnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH), členom ekonomickej komisie ČSRKCH, členom Českej vitreoretinálnej spoločnosti (ČVRS), členom Združenia ambulantných špecialistov a členom Sekcie zdravotníctva a sociálnych služieb Hospodárskej komory SR. Zastáva tiež pozíciu podpredsedu predstavenstva Združenia ambulantných poskytovateľov očnej chirurgie SAPOCH, kedy bol jedným z iniciátorov vzniku tohto združenia, ktoré v súčasnosti zastupuje vyše 90 % českého trhu ambulantných poskytovateľov očnej chirurgie.

Od decembra 2016 je riaditeľom Očného centra Sokolík v Trenčíne. Ako riaditeľ kliniky tiež pôsobí v Očnom centre Praha od mája 2011. Najskôr tu pracoval ako obchodný zástupca a 1.4.2012 bol menovaný do funkcie riaditeľa spoločnosti, a v roku 2018 bol zvolený i do funkcie člena predstavenstva spoločnosti. Od októbra 2021 je konateľom mikrosiete očných ambulancií MediPort.

V roku 2018 absolvoval dvojtýždennú stáž na renomovaných očných klinikách v USA na Floride, krátkodobú stáž na významnej súkromnej očnej klinike absolvoval aj v Londýne. Každoročne sa zúčastňuje európskych a amerických kongresov zameraných na zdravotnícky manažment, efektivitu zdravotnej starostlivosti a inovácie.  

Dohovorí sa rusky a anglicky. Zaujíma sa o zdravotnictvo, ekonómiu, školstvo, históriu a šport. Žije v Prahe s manželkou Andreou a dcérami Amy a Andy. Zastáva životné motto: "Všetko ide, ak máš vôľu a chuť ísť za svojím cieľom!"