Chcem sa objednať

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA
Riaditeľ, konateľ

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, je absolventom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Následne vyštudoval exekutívny program MHA (Master of HealthCare Administration) orientovaný na manažment  zdravotníctva na Advance Healthcare Management Institute v Prahe a program MBA (Master of Business Administration) so zameraním na podnikovú ekonomiku a marketing na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Prahe. Je členom Českej společnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH), členom ekonomickej komisie ČSRKCH a členom Združenia ambulantných špecialistov.

Od decembra 2016 je riaditeľom a konateľom Očného centra Sokolík v Trenčíne. Ako riaditeľ kliniky tiež pôsobí v Očnom centre Praha od mája 2011. Najskôr tu pracoval ako obchodný zástupca a 1.4.2012 bol menovaný do funkcie riaditeľa spoločnosti, a v roku 2018 bol zvolený i do funkcie člena predstavenstva spoločnosti. 

V roku 2018 absolvoval dvojtýždennú stáž na renomovaných očných klinikách v USA na Floride, každoročne sa zúčastňuje euŕopskych kongresov  zameraných na zdravotnícky manažment, efektivitu zdravotnej starostlivosti a inovácie.  

V rokoch 2009 až 2012 vyučoval ruštinu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity, venoval sa tiež prekladateľskej činnosti, a to najmä prekladu textov z oblasti obchodnej ruštiny.  Je spoluautorom troch kníh ruského jazyka, podľa ktorých sa v Českej republike vyučuje na vysokých školách a v jazykových školách:

BELYNTSEVA, O., JANEK, A. (2009): Učebnice současné ruštiny (1. díl). Computer Press: Brno, 2009. 554 s. 978-80-251-2596-0

JANEK, A., MAMONOVA, J.: (2011): Učebnice současné ruštiny (2. díl). Computer Press: Brno, 2011. 410 s. 978-80-251-2859-6

MAMONOVA, Y., JANEK, A.: (2016) Ruština pro samouky a věčné začátečníky. EDIKA: Brno, 2016. 288 s. 978-80-266-1016-8

Dohovorí sa rusky a anglicky. Zaujíma sa o zdravotnictvo, ekonómiu, školstvo, históriu a šport. Žije v Prahe s manželkou Andreou a dcérou Amy. Zastáva životné motto: "Všechno jde, pokud máš vůli a chuť jít za svým cílem!"