Chci se objednat

MUDr. Dávid Liščák
Odborný lekár

MUDr. Dávid Liščák

MUDr. Dávid Liščák vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, počas štúdia pôsobil ako člen Martinského klubu medikov - Spolok prvej pomoci, absolvoval špecializované kurzy chirurgického šitia a zúčastnil sa viacerých súťaží lekárskych fakúlt ako napríklad:

  • 2015 MedGames - súťaž tímov lekárskych fakúlt SR - 2. miesto z 20 účastníkov,
  • 2017 Medik Roku, Česko-Slovenská súťaž lekárskych fakúlt - 4. miesto z 20 účastníkov.


Odbornú prax absolvoval na oftalmologickom oddelení Univerzitnej nemocnice v Martine a po ukončení štúdia pôsobí ako odborný lekár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, kde zabezpečuje oftalmologickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom.

V Očnom centre Sokolík pracuje od marca 2019.
 
Venuje sa ambulantnej praxi so zameraním na všeobecnú oftalmológiu, zelený a sivý zákal, ochorenia sietnice, refrakčné chyby a ďalšie.

Príležitostne prednáša na lekárskych akciách ako sú Filov lekársky deň v Bojniciach -2018 - Sivý zákal, či Oftalmologické kazuistiky Žilina - 2018 - Čo na srdci, to na oku (glaukóm).

Vo voľnom čase sa venuje rekreačnej lukostreľbe a štúdiu odbornej oftalmologickej literatúry.