Chcem sa objednať

MUDr. Karin Korytková
Vedúci lekár pre ambulantnú prevádzku a aplikačné centrum

MUDr. Karin Korytková

MUDr. Karin Korytková je absolventkou Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v odbore všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je zaradená v špecializačnom programe v odbore oftalmológia na SZU v Bratislave.

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2019. Od roku 2023 ako vedúci lekár pre ambulantnú prevádzku a aplikačné centrum.

Venuje sa komplexnej starostlivosti o pacientov so zameraním na ochorenie sietnice a sklovcové zákaly. Zaoberá sa laserovým zákrokom v liečbe druhotného sivého zákalu, diabetickej  retinopatie a iných sietnicových patológií a laserovým zákrokom v liečbe zeleného zákalu.  Na operačnej sále sa s ňou môžete stretnúť pri aplikáciách liečiv do sklovca ale aj pri plastických operáciách viečok.

Aktívne sa zúčastňuje odborných stáží so zameraním na komplexnú diagnostiku a liečbu očných ochorení.

Voľný čas rada trávi pri odbornej literatúre, rada cestuje a športuje.

 

OBJEDNAJTE SA!