Chcem sa objednať

MUDr. Veronika Janegová
Lekárka

MUDr. Veronika Janegová

MUDr. Veronika Janegová vyštudovala Lekársku fakultu SZU v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je tu zaradená aj v špecializačnom programe v odbore oftalmológia.

Počas štúdia pôsobila ako zdravotnícky asistent oddelenia centrálneho príjmu a centrálnych operačných sál v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2019.

Venuje sa ambulantnej praxi so zameraním na všeobecnú oftalmológiu, sivý zákal, refrakčné chyby a niektorým laserovým zákrokom.

Zúčastňuje sa odborných oftalmologických seminárov.

Vo voľnom čase sa venuje bedmintonu, joge a lyžovaniu, rada varí, cestuje a spoznáva nové kultúry.