Chcem sa objednať

MUDr. Veronika Kimáková
Lekárka

MUDr. Veronika Kimáková

MUDr. Veronika Kimáková je absolventkou Lekárskej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je zaradená v špecializačnom programe v odbore oftalmológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Už počas štúdia ju zaujala práca v oblasti oftalmológie. V roku 2018 absolvovala mesačnú zahraničnú stáž v Brazílii v meste Curitiba, na chirurgickom oddelení nemocnice Santa Cruz.

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2020.

Venuje sa komplexnej očnej ambulantnej starostlivosti o pacientov.

Vo svojom voľnom čase veľmi rada cestuje, objavuje nové miesta a kultúry, kreslí, číta knihy, stretáva sa s priateľmi.