Chcem sa objednať

MUDr. Denisa Eliášová
Lekárka

 MUDr. Denisa Eliášová

MUDr. Denisa Eliášová s vyznamenaním ukončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je zaradená v špecializačnom programe v odbore oftalmológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

V rámci študijného programu Erasmus+ absolvovala jeden semester štúdia na významnej talianskej univerzite - Università degli Studi di Padova. Vďaka členstvu v Martinskom Klube Medikov jej bolo umožnené vykonať letnú profesijnú stáž na klinike San Rafael v Španielsku, v meste Cádiz. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2020.

Venuje sa komplexnej očnej ambulantnej starostlivosti o pacientov.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických seminárov.

Vo voľnom čase sa venuje latinsko-americkým tancom, cestovaniu, štúdiu cudzích jazykov a športu.