Chcem sa objednať

Bc. Tajana Fábryová Trembová
Sestra

Bc. Tajana Fábryová Trembová

Bc. Tajana Fábryová Trembová študovala na SZŠ v Bratislave odbor všeobecná diplomovaná sestra. Neskôr pokračovala v štúdiu na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor všeobecné ošetrovateľstvo. 

Pracovala ako sestra pri lôžku na ARO vo FN Ružinov v Bratislave, v chirurgickom sanatóriu RTB v Brne a ako ambulantná sestra v stomatologickej ambulancii v Brne. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od januára 2021 ako ambulantná a operačná sestra.