PREVÁDZKA NEOBMEDZENÁ

Chcem sa objednať

Lívia Kišacová
vedúca sestra

Lívia Kišacová

Lívia Kišacová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, odbor detská sestra. 

Počas praxe na operačnej sále očnej kliniky vo FN Trenčín absolvovala  a ukončila štúdium vyššieho odborného vzdelania, odbor diplomovaná operačná sestra.

V Očnom centre Sokolík pracuje od apríla 2010 ako operačná a ambulantná sestra.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických kongresov.