Chcem sa objednať

Mgr. Marcela Dašková, dipl. s.
Sestra

Mgr. Marcela Dašková, dipl. s.

Mgr. Marcela Dašková študovala na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, odbor všeobecná sestra. 

Neskôr v štúdiu pokračovala na SZŠ v Trenčíne vo vyššom odbornom vzdelaní ako diplomovaná všeobecná sestra a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave - pomaturitné špecializačné štúdium – odbor ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. Vysokoškolské štúdium absolvovala v Trenčíne na Fakulte Zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo.

Pracovala ako sestra pri lôžku na ARO vo FN Trenčín, neskôr na očnej klinike, taktiež v Trenčíne. 

Od mája 2010 pracuje ako ambulantná a operačná sestra v Očnom centre Sokolík.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických kongresov.