Chcem sa objednať

Mgr. Martina Tarabová, dipl. s.
Sestra

Mgr. Martina Tarabová, dipl. s.

Mgr. Martina Tarabová študovala na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, odbor všeobecná sestra. 

Neskôr v štúdiu pokračovala na SZŠ v Trenčíne vo vyššom odbornom vzdelaní ako diplomovaná operačná sestra a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave - pomaturitné špecializačné štúdium - odbor ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte Zdravotníctva v Trenčíne, odbor ošetrovateľstvo.

Pracovala ako operačná sestra na ortopedickom oddelení v nemocnici v Trenčianskych Tepliciach, neskôr na rehabilitačnom oddelení ako sestra pri lôžku vo FN Trenčín. 

Od januára 2012 pracuje ako ambulantná a operačná sestra v Očnom centre Sokolík.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických kongresov.