Chci se objednat

Mgr. Martina Tarabová
zdravotná sestra

Mgr. Martina Tarabová

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, odbor všeobecná sestra. 

Neskôr v štúdiu pokračovala na SZŠ v Trenčíne vo vyššom odbornom vzdelaní ako diplomovaná operačná sestra a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave - pomaturitné špecializačné štúdium - odbor ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo. 

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte Zdravotníctva v Trenčíne, odbor ošetrovateľstvo.

Pracovala ako operačná sestra na ortopedickom oddelení v nemocnici v Trenčianskych Tepliciach, neskôr na rehabilitačnom oddelení ako sestra pri lôžku vo FN Trenčín. 

Od januára 2012 pracuje ako ambulantná a operačná sestra v Očnom centre Sokolík. Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických kongresov.