PREVÁDZKA NEOBMEDZENÁ

Chcem sa objednať

Andrea Sedlárová
zdravotná sestra

Andrea Sedlárová

Andrea Sedlárová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, odbor všeobecná sestra. 

Počas praxe na lôžkovom oddelení očnej kliniky vo FN Trenčín absolvovala  a ukončila štúdium vyššieho odborného vzdelania - odbor diplomovaná všeobecná sestra - a pomaturitné špecializačné štúdium  -odbor chirurgická sestra.

V Očnom centre Sokolík pracuje od mája 2010 ako operačná a ambulantná sestra.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných oftalmologických kongresov.