Chci se objednat

Bc. Janka Strížencová
Office Manager

Bc. Janka Strížencová

Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Trenčíne. Následne pracovala na ekonomických pozíciách ako ekonóm, účtovník a personalista v stavebno-montážnej spoločnosti, neskôr v energeticko-projekčnej spoločnosti, zároveň pôsobila ako predseda a správca bytového domu. 

Ukončila vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore praktická psychológia a popri práci v našom centre pracuje vo svojej Poradni osobného rozvoja v Trenčíne. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od februára 2017 a zodpovedá za administratívny chod centra.