Chci se objednat

Cenník

Očné centrum Sokolík má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • UNION zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa

Platba za zákroky

Platbu za zákroky môžete uskutočniť priamo v našom očnom centre - v hotovosti alebo kartou. V prípade vybraných operačných zákrokov je možné využiť našu ponuku OPERÁCIA NA SPLÁTKY. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie. 

 

Ambulantné výkony

OCT vyšetrenie

(vyšetrenie sietnice na očnom tomografe)

Cena: 25 €
Vyžiadaná konzultácia s lekárom / vyšetrenie samoplatca Cena: 50 €
Perimetrické vyšetrenie (vyšetrenie zorného poľa) na vyžiadanie Cena: 20 €
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz Cena: 40 €
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu  Cena: 50 €
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania, na štúdium  Cena: 20 €
Vydanie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky Cena: 50 €
Kontrolné vyšetrenie po operácií na inom pracovisku  Cena: 50 €
Overenie nálezu od iného očného lekára Cena: 50 €

*Úkony nehradí zdravotná poisťovňa. 

 

Operačné zákroky a vnútroočné šošovky pri operácii sivého zákalu

Operácia sivého zákalu s implantáciou štandarnej monofokálnej umelej vnútroočnej šošovky Cena: BEZ DOPLATKU
Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky s ochrannými filtrami a kontrastnou citlivosťou

Cena/oko:  60 € 

Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky a na stred bez okuliarov

Cena/oko: 300 €

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez závislosti na okuliaroch

Cena/oko: od 650 €

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez astigmatizmu (do -2 dpt. rohovkového astigmatizmu)

Cena/oko: 175 €

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky 

Cena/oko: 75 €

Ostatné operačné zákroky

(operácia glaukómu, sekundárnej katarakty, laserovanie sietnice) 

Cena: BEZ DOPLATKU
Safe Vision System

Cena/oko: 5 €

*Pre poistencov zmluvných zdravotných poisťovní - VšZP, ZP Dôvera, Union ZP. Ceny sú uvedené za 1 oko.  

  

Samoplatci (nepoistení a cudzinci)

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky 

Cena/oko: 400 €

Použitie vnútroočnej šošovky pri operácii sivého zákalu

Cena/oko: od 75 € 

Koagulácia sietnice laserom

Cena/oko: 200 €

Odstránenie druhotného sivého zákalu 

Cena/oko: 200 €

Odstránenie nádorov v okolí oka Cena/oko: 60 €
Aplikácia intravitreálnej injekcie Cena/oko: od 130 €/1 aplikácia
Ostatné vyšetrenia a operačné zákroky Cena: podľa rozsahu
Operácia PRELEX

Cena/oko: 400 €

Použitie špeciálnej vnútroočnej šošovky pri operácii PRELEX 

Cena/oko: od 120 € 

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky

Cena/oko: 400 €

Plugy

Cena/oko: 70 €

Mydrane

Cena/oko: 15 €

Limbal Relaxing Incision - LRI

Cena/oko: 50 €

Použitie ZEPTO™ Technológie pri operácii sivého zákalu a operácii PRELEX

Cena/oko: 230 €

 *Ceny sú uvedené za 1 oko. 

 

Kozmetické zákroky

Veruky - odstránenie Cena: 20 €
Ostatné zákroky v okolí oka (chala) Cena: 40 €
Plastika horných viečok Cena: 300 €

 Cenník je platný od 1. 3. 2019.   

konzultace