Chcem sa objednať

Cenník

Očné centrum Sokolík má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • UNION zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa

Platba za zákroky

Platbu za zákroky môžete uskutočniť priamo v našom očnom centre - v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade vybraných operačných zákrokov je možné využiť našu ponuku OPERÁCIA NA SPLÁTKY. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie. 

 

CENNÍK OPERAČNÝCH ZÁKROKOV A VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK PRI OPERÁCII SIVÉHO ZÁKALU PRE POISTENCOV POISŤOVNÍ VšZP, Dôvera, Union

Operácia sivého zákalu s implantáciou štandardnej monofokálnej umelej vnútroočnej šošovky

Cena: BEZ DOPLATKU

Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky s ochrannými filtrami a kontrastnou citlivosťou

Cena: od 95 € / 1 oko (poistenci ZP UNION od 85 €)

Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky a na stred bez okuliarov

Cena: 300 € / 1 oko (poistenci ZP UNION 275 €)

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez závislosti na okuliaroch

Cena: od 650 € / 1 oko

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez astigmatizmu (do -2 dioptrií rohovkového astigmatizmu)

Cena: 175 € / 1 oko

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky

Cena: 125 € / 1 oko

Ostatné operačné zákroky (operácia glaukómu, sekundárnej katarakty, laserovanie sietnice)

Cena: BEZ DOPLATKU

Safe Vision System

Cena: 5 € / 1 oko
   
CENNÍK AMBULANTNÝCH VÝKONOV - NEHRADÍ ZP
OCT vyšetrenie (vyšetrenie sietnice na očnom tomografe) Cena: 30 € (poistenci ZP UNION 2x ročne 0 €)

Vyšetrenie a konzultácia pre samoplatcu

(Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie, vyšetrenie vízu do diaľky a do blízka, objektívne stanovenie refrakcie automatickým refraktometrom, bezkontaktná tonometria, pachymetria rohovky, vyšetrenie sietnice oftalmoskopom, vyšetrenie predného a stredného segmentu oka štrbinovou lampou lekárom, fotodokumentácia očného pozadia)

Cena: 50 € 
Posudok o  zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz vrátane vystavenia potvrdenia Cena: 40 € (poistenci ZP UNION 0 €)
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu vrátane vystavenia potvrdenia  Cena: 50 € (poistenci ZP UNION 0 €)
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania vrátane vystavenia potvrdenia (práca s PC) a posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vrátane vystavenia potvrdenia Cena: 20 € (poistenci ZP UNION 0 €) 
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania (vysokozdvižný vozík, zváranie, práca s bremenami) vrátane vystavenia potvrdenia Cena: 40 €
Vydanie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky  Cena: 50 € 
   
CENNÍK KOZMETICKÝCH ZÁKROKOV - NEHRADÍ ZP
Veruky - odstránenie

Cena: od 40 € podľa rozsahu

Ostatné zákroky v okolí oka (chala) Cena: od 60 € podľa rozsahu
Odstranenie nádorov v okolí oka Cena: od 100 € podľa rozsahu
Plastika horných viečok / plastika dolných viečok  Cena: 500 € (poistenci ZP UNION 420 €) / 550 € za obidve oči
   
CENNÍK OČNÝCH PRODUKTOV
MacuShield 30 tbl / 90tbl – výživový doplnok Cena: 17 € (poistenci ZP UNION 15 €) / 43 € (poistenci ZP UNION 41 €)
Očné kvapky VitaPos a očné kvapky Hylo FRESH / Očné kvapky HYLO COMOD Cena: 10 € / 12
Posiforlid – samoohrievacia maska na oči Cena: 14 € 
Predaj vybraných produktov sa riadi zákonom č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   

CENNÍK SAMOPLATCOV (NEPOISTENÍ, CUDZINCI, NEHRADENÁ ZS)

Operácia sivého zákalu

Cena: 400 €/ 1 oko

Použite vnútroočnej šošovky pri operácii sivého zákalu

Cena: od 75 € / 1 oko

Koagulácia sietnice laserom Cena: 200 €/ 1 oko

Odstránenie druhotného sivého zákalu 

Cena: 200 €/ 1 oko

Odstránenie nádorov v okolí oka

Cena: 60 €
Operácia PRELEX Cena: 400 €/ 1 oko

Použitie špeciálnej vnútroočnej šošovky pri operácii PRELEX

Cena: od 120 €/ 1 oko

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky

Cena: 400 €/ 1 oko

Plugy

Cena: od 50 €/ 1 oko

Mydrane

Cena: 15 €/ 1 oko
Limbal Relaxing Incision - LRI Cena: 50 €/ 1 oko

ZEPTO technológia 

Cena: 230 €/ 1 oko

Laserová vitreolýza – max. 2 procedúry

Cena: 180 € / 1 oko
   

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ - ŠAS - VÝKONY HRADENÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (ak sú na pracovisku vykonávané)

Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko.

Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie.

Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom. 
Stanovenie šírky akomodácie.
Meranie polomeru zakrivenia rohovky.
Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E-hákov alebo podobných optotypov.
Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku veku. 
Vyšetrenie fokometrom.
Farmakologické testy pupily.
Stanovenie slzivosti – Schiermerov test.
Kontaktné šošovky (prvá aplikácia na jedno oko). Aplikácia a výber kontaktnej šošovky pre jedno oko vrátane merania zakrivenia rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou a stanovenie objemu slznej sekrécie. Prvá aplikácia šošovky vôbec alebo nová aplikácia po pauze v nosení šošoviek viac ako jeden rok. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
Kontaktná šošovka (kontrolné vyšetrenie jedného oka). Kontrola znášanlivosti naordinovanej kontaktnej šošovky na jedno oko alebo aplikácia iného typu kontaktnej šošovky s objektívnym určením refrakcie so zmeraním zakrivenia rohovky a vyšetrením štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 
Kontaktné šošovky (kontrolné vyšetrenie oboch očí). Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 
Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 
Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov. 
Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. 
Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. 
Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore.
Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore. 
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého oka).
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka).
Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie. 
Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie. 
Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. 
Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová perimetria a dynamická perimetria. 
Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. 
Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin. 
Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda). 
Prístrojové vyšetrenie farbocitu – anomaloskop.
Vyšetrenie citlivosti na kontrast. 
Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria).
Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická.
Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceínom.
Gonioskopia.
Endotelová biomikroskopia.
Diasklerálne vyšetrenie (Lange).
Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel).  
Fotodokumentácia predného segmentu. 
Oftalmoskopia – vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom.
Fotodokumentácia očného pozadia.
Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie testovacej látky.
Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky.
Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom. 
Tonometria impresná.
Tonometria aplanačná a bezkontaktná.
Tonometria priebežná, tonografia, denná krivka, provokačné testy. Priebežné stanovenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej štyri tonometrické vyšetrenia, a (alebo) v prípade potreby stanovenie odtokového odporu pomocou tonometrie. 
Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou.
Oftalmodynamometrické vyšetrenie.
Meranie akumulácie P 32.
Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a (alebo) výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).
Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. 
Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka. 
Topografia rohovky. 
Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu. 
Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor.
Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne. 
Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť. 
Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie chybne rastúcich rias.
Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka. 
Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. 
Incízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu. 
Excochleácia chalazea.
Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou. 
Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky.
Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka. 
Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov. 
Rezíduá po cudzom telese – odstránenie, prípadne pri rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka. 
Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo laserovým lúčom). 
Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž). 
Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnosti fluoresceínom).
Operácia slzných bodov – pri everzii slzných bodov.  
Discízia striktúry slzných ciest.
Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom. 
Kantotómia.
Prenikajúca rana viečka jednoduchá.
Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bez plastického krytia. 
Pterygium – ablácia.
Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie). 
Chemické poleptanie rohovky – abrázia rohovky (jódom alebo kyselinou mliečnou). 
Abrázia rohovky mechanická.
Termo- alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky.
Šošovka – discízia sekundárnej katarakty YAG laserom.
Cyklokryopexia alebo cyklodiatermia.
Laserová operácia v dúhovkovo-rohovkovom uhle, trabekuloplastika, gonioplastika, iridotómia, synechiolýza. 
Koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom a diatermoaplikátorom) jedného oka. 
Následná koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom, diatermoaplikátorom). 
Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy v oftalmológii – zrakové evokované potenciály (EVP), elektroretinografia (ERG), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografia (ENG).
Oftalmologické vyšetrenie na vodičský preukaz (zraková ostrosť, refrakcia, farbocit, orientačne zorné pole, nyktometria). 
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta, pred kozmetickou aplikáciou botulotoxínu v oblasti oka.
 
JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - JZS - VÝKONY HRADENÉ Z VEREJNÉHO POISTENIA (ak sú na pracovisku vykonávané)
Operácia sivého zákalu s implantáciu umelej vnútroočnej šošovky.
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do predej očnej komory alebo do sulcus ciliare.
Operácia sekundárnej katarakty.
Plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov.
Elektroepilácia.
Operácia pterýgia – ablácia a plastika.
Operácia nádorov mihalníc.
Operácie slzných bodov a slzných ciest.
Tarzorafia.
Operácia zrastov spojovky (operácia zrastov spojovky s voľným transplantátom).
Intravitreálna aplikácia liekov (v cene výkonu je zahrnutá cena lieku aj podanie lieku).
Laserová koagulácia sietnice.
Operácia sekundárnej katarakty laserom.
Opeárcia glaukómu filtračná.
Operácia glaukómu laserom.
Operácia glaukómu kryom.  

 

Cenník je platný od 17.5.2023  

konzultace