Cenník

Operačné zákroky a vnútroočné šošovky pri operácii sivého zákalu

Operácia sivého zákalu s implantáciou štandarnej monofokálnej umelej vnútroočnej šošovky

BEZ DOPLATKU

Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky s ochrannými filtrami a kontrastnou citlivosťou

30 € - 60 € 

/cena za 1 oko

Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky a na stred bez okuliarov

300 €

/cena za 1 oko

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez závislosti na okuliaroch

od 650 €

/cena za 1 oko

Použitie špeciálnej šošovky s videním bez astigmatizmu (do -2 dpt. rohovkového astigmatizmu)

175 €

/cena za 1 oko

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky 

75 €

/cena za 1 oko

Ostatné operačné zákroky

(operácia glaukómu, sekundárnej katarakty, laserovanie sietnice) 

BEZ DOPLATKU

 Safe Vision System

5 €

/cena za 1 oko

Pre poistencov zmluvných zdravotných poisťovní - VšZP, ZP Dôvera, Union ZP

Ambulantné výkony

OCT vyšetrenie

(vyšetrenie sietnice na očnom tomografe)

25 €

Vyžiadaná konzultácia s lekárom / vyšetrenie samoplatca

50 €

Perimetrické vyšetrenie (vyšetrenie zorného poľa) na vyžiadanie

20 €

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz

40 €

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu 

50 €

Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania, na štúdium 

20 €

Vydanie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky 

50 €

Kontrolné vyšetrenie po operácií na inom pracovisku 

50 €

Overenie nálezu od iného očného lekára 

50 €

Úkony nehradí zdravotná poisťovňa. 

Kozmetické zákroky

Veruky - odstránenie

20 €

Ostatné zákroky v okolí oka (chala) 

40 €

Plastika horných viečok

300 €

Úkony nehradí zdravotná poisťovňa.  

Očné produkty

MacuShield 30tbl  

17 €

MacuShield 90tbl  

43 €

Hyal-Drop - kvapky 10ml

7 €

Brudy Sec - tabletky na liečbu suchých očí 30 tbl

21 €

Brudy Sec - tabletky na liečbu suchých očí 90 tbl  

    47 €

Samoplatci (nepoistení a cudzinci)

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky 

500 €

 /cena za 1 oko 

Použitie vnútroočnej šošovky pri operácii sivého zákalu

od 75 € 

/cena za 1 oko 

Koagulácia sietnice laserom 

200 €

/cena za 1 oko

Odstránenie druhotného sivého zákalu 

     200 €

/cena za 1 oko

Odstránenie nádorov v okolí oka

60 €

Ostatné vyšetrenia a operačné zákroky

podľa rozsahu

Operácia PRELEX

500 €

/cena za 1  oko

Použitie špeciálnej vnútroočnej šošovky pri operácii PRELEX 

od 110 € 

/cena za 1 oko 

Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky

400 €

/cena za 1 oko

Plugy

70 €

/cena za 1 oko

Limbal Relaxing Incision - LRI


50 €

/cena za 1 oko

Použitie ZEPTO™ Technológie pri operácii sivého zákalu a operácii PRELEX

230 €

/cena za 1 oko

Cenník je platný od 1. 7. 2018. 

Zmluvné zdravotné poisťovne Očného centra Sokolík: