OČNÉ VYŠETRENIA

Pri mnohých očných ochoreniach platí, že sú pomerne dobre liečiteľné, pokiaľ sa zistia včas. Čím skôr sa s ich liečbou začne, tým lepšie výsledky možno očakávať. Preto na nič nečakajte a objednajte sa  na vyšetrenie. 

Váš zrak bude v Očnom centre Sokolík v tých najlepších rukách.

Komplexná 

očná starostlivosť

Väčšina očných ochorení je pomerne dobre liečiteľných, pokiaľ sa zistia včas.  Preto na nič nečakajte a objednajte sa na dôkladnú preventívnu prehliadku už teraz.  

Liečba 

sietnice a sklovca

Mnoho ochorení sietnice spočíva v riziku rýchleho vzniku a nezvratného poškodenia zraku. Chorobám sietnice, sklovca a ich zhoršovaniu je však možné predchádzať. 

Liečba 

zeleného zákalu

Zelený zákal je jedným z častých očných ochorení. Neliečený zelený zákal môže viesť až k úplnej slepote. Včasná diagnostika a správna liečba ho však môžu zastaviť. 

Liečba vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD)

 VPMD je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku u starších ľudí. Včasným rozpoznaním tohto ochorenia je možné pomocou moderných liekov strate zraku zabrániť .   

Ďalšie 

špecializované úkony


 Vyšetrenie zraku vodičov • Vyšetrenie zraku  držiteľov zbrojného preukazu • Liečba syndrómu suchého oka • Vyšetrenie hrúbky rohovky •  Analýza zraku