Chcem sa objednať

Komplexné očné vyšetrenie

Domnienka, že očného lekára potrebujú iba jedinci, ktorí nosia okuliare, je trochu mylná. Každému z nás sa začína zhoršovať zrak najmenej od päťdesiatich rokov. Po tomto období potrebuje skoro každý z nás okuliare aspoň na čítanie. Vo vyššom veku sa tiež zvyšuje riziko závažných očných chorôb, ako je napríklad zelený zákal alebo ochorenie sietnice.

Odporúčaná frekvencia ako často preventívne očné prehliadky absolvovať je samozrejme rôzna a závislá jednak na veku a ďalej na pridružených chorobách, či už očných alebo celkových. Všeobecne možno povedať, že v mladšom veku je vhodné navštíviť očného lekára raz za dva až tri roky, neskôr, tj. asi tak od 40 rokov by to malo byť častejšie a to aspoň raz za rok. Ľudia, u ktorých je vyššie riziko akejkoľvek očné choroby, ako je napríklad vysoká dioptrická chyba, diabetes alebo očné ochorenia v rodine, by na preventívne prehliadky rozhodne nemali zabúdať. U mnohých očných ochorení platí, že sú pomerne dobre liečiteľné, pokiaľ sa na ne však príde včas. Čím skôr sa s ich liečbou začne, tým lepšie možno očakávať výsledky. 

Súčasťou komplexného odborného očného vyšetrenia je zistenie objektívnej aj subjektívnej refrakcie s následným vyšetrením videnia, ako na diaľku tak na blízko, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia, väčšinou v mydriáze, na štrbinovej lampe. V prípade potreby sa indikujú ďalšie vyšetrenia, ako napr. vyšetrenie zorného poľa alebo OCT vyšetrenia sietnice či zrakového nervu. Z každého vyšetrenia vzniká kompletná fotodokumentácia.

Preto na nič nečakajte a objednajte sa na dôkladnú preventívnu prehliadku už teraz.