Chcem sa objednať

Biologická liečba sietnice (vnútroočná injekcia)

Očné centrum Sokolík sa stalo jedným z dvoch špecializovaných (tzv. centrových) pracovísk v Trenčianskom kraji, ktoré môže poskytovať biologickú liečbu sietnice pomocou tzv.  anti-VEGF látok. Rozširujeme tak starostlivosť pre našich pacientov a ponúkame modernú možnosť liečby vážnych ochorení sietnice, ktoré môžu viesť až k strate zraku.

Biologická liečba sietnice spočíva v aplikácii vnútroočných injekcií s anti-VEGF preparátom do sklovca, ktorýbráni opuchom a krvácaniu sietnice a zároveň potláča rast nových ciev. Biologická liečba je cielená, maximálne efektívna a jej včasná aplikácia môže zastaviť či významne spomaliť postup ochorenia. Naopak bez liečby môže byť strata videnia veľmi rýchla a závažná, dokonca môže viesť až k praktickej slepote.

  

Pre koho je biologická liečba vhodná

Aplikácia vnútroočných injekcií s anti-VEGF preparátom je indikovaná u pacientov s nasledujúcim ochorením sietnice:

Pri vekom podmienenej makulárnej degenerácii dochádza k postihnutiu tzv. makuly (žltej škvrny) a pacient je postihnutý stratou centrálneho videnia. U vlhkej formy ochorenia dochádza k rastu abnormálnych ciev na sietnici, ich presakovania a krvácania do sietnice, opuchom sietnice i jej prípadnému odchlípeniu.  

  • Diabetický makulárny edém (opuch makuly) u pacientov s diabetickou retinopatiou

Ide o komplikáciu diabetickej retinopatie, pri ktorej dochádza na sietnici k vzniku krvácania a opuchu z presakujúcich ciev. K biologickej liečbe sa pristupuje, ak zlyháva predchádzajúca laserová terapia.

  • Žilová oklúzia  

Ide o druhé najčastejšie cievne ochorenie sietnice, pri ktorom dochádza k upchatiu sietnicovej žily spôsobujúcej opuch makuly. K biologickej liečbe sa pristupuje, ak zlyháva predchádzajúca laserová terapia. 

  • Myopická makulárna degenerácia

Vzniká u pacientov so silnou krátkozrakosťou, kedy zväčšená očná bulva spôsobuje stenšenie sietnice. Dochádza k rastu abnormálnych ciev, ktoré presakujú a krvácajú do sietnice a spôsobujú opuch sietnice. 

Anti-VEGF preparáty sú zaradené medzi tzv. centrové lieky, ktoré sú finančne nákladné. Zdravotné poisťovne ich hradia na základe splnenia presne daných kritérií pre tieto ochorenia. Na poskytovanie biologickej liečby máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

 

Ako prebieha liečba

Pacient musí podstúpiť komplexné očné vyšetrenie vrátane špecializovaného vyšetrenia skenovania sietnice pomocou OCT / OCT Angiografie. Toto vyšetrenie zobrazí stav jednotlivých vrstiev sietnice i funkčnosť všetkých jej štruktúr. 

V prvej fázi sa aplikuje jedna injekcia a ďalej je pacient v pravidelných intervaloch kontrolovaný a podľa výsledku je preparát znova podaný. Vo väčšine prípadov je nutná aplikácia najmenej troch injekcií preparátu. U väčšiny pacientov je biologická liečba účinná a vedie k spomaleniu či zastaveniu ochorenia. Existuje ale určité percento pacientov, ktorí na túto liečbu nereagujú a v týchto prípadoch sa v liečení ďalej nepokračuje.

 

Samotná aplikácia vnútroočných injekcií

Aplikácia vnútroočných injekcií je úplne bezbolestná a rýchla, vykonáva sa ambulantne na operačnej sále. Pred zákrokom je oko znecitlivené kvapkami a následne je oko i očné okolie vydezinfikované a prekryté sterilnou rúškou. Samotná aplikácia injekcie trvá jednu minútu. Účinná látka je pacientovi aplikovaná veľmi tenkou ihlou po malých dávkach do sklovca oka. Po aplikácii je oko prekryté náplasťou. Pred a po aplikácii vnútroočnej injekcie si pacient musí kvapkať očné kvapky, ktoré bránia vzniku prípadných infekčných komplikácií a urýchli sa hojenie oka. 

konzultace