Chcem sa objednať

Diabetická retinopatia

Cukrovka so sebou prináša záťaž pre celé telo. Jednou z častých chronických komplikácií, ktoré postihujú pacientov s diabetom, je tzv. diabetická retinopatia. Ide o závažné ochorenie ciev očnej sietnice a vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou slepoty u diabetikov. 

V dôsledku zle kompenzovanej cukrovky spôsobuje vysoká hladina cukru v krvi upchatie a poškodenie drobných ciev, ktorými je sietnica pretkaná a dochádza tak k poruche prekrvenia sietnice. Pri ďalšej forme diabetickej retinopatie cievy v sietnici tzv. „netesnia“, vyteká z nich tekutina a spôsobuje opuch sietnice. Nedostatočné prekrvenie a opuch sietnice potom ničia schopnosť vidieť. Oko sa snaží napraviť situáciu rastom nových ciev. Tie sú ale nekvalitné, praskajú a môžu spôsobiť odchlípenie sietnice. 

 

Dôležitosť preventívnych vyšetrení zraku u diabetikov

Zákernosť diabetickej retinopatie spočíva predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spočiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už však nie je možné napraviť, iba spomaliť. Prvotnú fázu ochorenia tak môže odhaliť iba lekár pri vyšetrení očného pozadia a práve preto sú pravidelné každoročné preventívne prehliadky také dôležité. 

 

Posledná záchrana pre rizikom slepoty

Základom liečby a prevencie diabetickej retinopatie je dosiahnutie a trvalé udržanie optimálnej kompenzácie cukrovky a ďalších rizikových faktorov diabetu, akým je vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.  

Laserová terapia

Ak však už dôjde k pokročilému štádiu diabetickej retinopatie, prichádza na rad moderná medicína – operačný zákrok pomocou laseru. Operačným zákrokom bohužiaľ už nie je možné videnie zlepšiť, ale pomáha spomaliť a stabilizovať priebeh ochorenia. Cieľom liečby je zajazviť neprekrvené časti sietnice a zabrániť presakovaniu z ciev. Postihnuté miesta sú počas operačného zákroku ošetrené tenkým lúčom laseru. Laserové ošetrenie sa vykonáva ambulantne a trvá niekoľko minút. 

Biologická liečba sietnice

U pacientov s diabetickou retinopatiou môže dôjsť k diabetickému opuchu makuly, pri ktorom na sietnici dochádza k vzniku krvácania a opuchu z presakujúcich ciev. Ak predchádzajúca laserová terapia zlyháva, pristupuje sa k biologickej liečbe sietnice pomocou tzv. anti-VEGF látok. 

 
konzultace