Chcem sa objednať

Odlúčenie sietnice

Odlúčenie sietnice je pomerne časté a závažné očné ochorenie, ktoré môže spôsobiť i nevratné poškodenie zraku až oslepnutie. U tohto ochorenia je dôležitá skorá diagnostika, pretože výsledná zraková ostrosť závisí na včasnom vykonaní operácie – tzn. čím skôr pacient príde, tým väčšiu má šancu na zlepšenie videnia. 

 

Čo je odlúčenie sietnice

Pri odlúčení sietnice dochádza k odlúčeniu nervových tkanív od vnútorného povrchu oka. V dôsledku toho dochádza k nedostatočnej výžive na svetlo citlivých buniek sietnice, ich odumieraniu a následne k strate funkcie. Neliečené odlúčenie sietnice vedie prakticky vždy k nevratnému poškodeniu zraku až k úplnému oslepnutiu, a to väčšinou už počas niekoľkých dní až týždňov. 

 

Príčiny odlúčenia sietnice 

Najčastejším dôvodom odlúčenia sietnice je trhlina v sietnici. V dôsledku toho sa pod sietnicou začne hromadiť tekutina, ktorá odtláča sietnicu, čo spôsobuje jej oddelenie a odlúčenie. Trhliny v sietnici vznikajú v miestach chorobného stenčenia, ťahom sklovcového úponu alebo pri úrazoch oka. 

Medzi ďalšie dôvody patrí ťah väzivových pruhov za sietnicou, ktorý nespôsobí trhlinu, ale vyťahuje sietnicu nad povrch. Tento typ odlúčenia vzniká hlavne u diabetikov v pokročilom štádiu diabetickej retinopatie a obehových poruchách sietnice. 

Odlúčenie sietnice môže spôsobiť i presakovanie tekutiny pod sietnicu z dôvodu zápalu či iného očného alebo celkového ochorenia. 

 

Príznaky

Pacient u tohto ochorenia nepociťuje bolesť, ale odlúčená sietnica vyvoláva špecifické príznaky:

  • pacient  pozoruje záblesky
  • pribúdajú pohybujúce sa zákaly (plávajúce mušky, padajúce sadze)
  • tmavá clona a tiene, ktoré zatieňujú zrak
  • náhly nástup rozmazaného videnia
  • prázdne miesta v zornom poli

Ukážka videnia s odlúčenou sietnicou: 

Očné centrum Sokolík odlúčenie sietnice

 

Liečba odlúčenia sietnice 

Základom liečby je skorá diagnostika pomocou špecializovaného vyšetrenia. Ak pacient pozoruje niektorý z vyššie uvedených príznakov, mal by okamžite vyhľadať lekára. Výsledná zraková ostrosť závisí na včasnom vykonaní operácie, ktorá znižuje následky na minimum. 

Odlúčenie sietnice sa vždy rieši chirurgicky. 

Princípom liečby je priloženie sietnice, uzáver trhlín a dier v sietnici a vytvorenie pevnej jazvy v mieste trhliny. 

 

Laserový zákrok 

Používa sa v prípade trhlín v sietnici, kedy ešte nedošlo k odlúčeniu sietnice. Za použitia laseru sa zaistí oprava trhlín v sietnici. Ide o zákrok, ktorý vedie k prevencii odlúčenia sietnice. Pacient musí byť po zákroku sledovaný, či ochorenie nepostupuje. 

 

Pars plana vitrektómia (PPV) 

Operačná technika nazývaná PPV (pars plana vitrektómia) sa používa ako primárna liečba pre všetky typy odlúčenia sietnice. Ide o mikrochirurgický výkon v sklovci a na sietnici, ktorý sa uskutočňuje pod operačným mikroskopom. Operácia sa vykonáva ambulantne, v lokálnej anestéze. 

konzultace