Užitočné informácie - covid 19

Chci se objednat

Liečba VPMD

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku u starších ľudí. Najmä jej "vlhká" forma postupuje veľmi rýchlo a dokáže vám alebo vašim blízkym zničiť zrak počas niekoľkých týždňov či mesiacov. Včasným rozpoznaním tejto choroby môžete pomocou moderných liekov stratu zraku zastaviť. Toto ochorenie, patrí k najzávažnejším ochoreniam sietnice a v rozvinutých krajinách je najčastejšou príčinou praktickej slepoty

Príznaky vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Spočiatku sa môže prejavovať nenápadne - zhoršenie zraku pri súmraku a za tmy, akoby mierne zahmlené videnie, farby nie sú tak jasné ako predtým. Zvlášť u tých, ktorí už nosia okuliare, je nebezpečenstvo prehliadnutia prvotných príznakov vysoké, lebo ho automaticky priraďujú "normálnemu" zhoršeniu zraku. Vekom podmienená makulárna degenerácia často postihne najprv iba jedno oko, čo tiež znižuje možnosť subjektívneho rozpoznania jej príznakov. Tí pacienti s VPDM, ktorí prídu až v pokročilom štádiu, často o zrak prichádza. Druhé oko býva postihnuté v priebehu ďalších rokov s mierou rizika narastajúcou každým rokom o 10%. Po piatich rokoch je teda druhé oko postihnuté u polovice chorých a po desiatich rokoch je obojstranné postihnutie isté.

Prvými subjektívne pozorovateľnými príznakmi vekom podmienenej makulárnej degenerácie sú zahmlený pohľad, sivasté miesta v centrálnej oblasti videnia, neobvykle rozostrený obraz alebo rozvlnený, poprehýbané línie a písmená. Už od samého začiatku tejto choroby pacienti strácajú schopnosť čítať, rozoznávať známe tváre, nerozoznávajú farby a všetky tvary vnímajú pokrivene.