Chcem sa objednať

Liečba VPMD - makulárna degenerácia

Vekom podmienená makulárna degenerácie (VPDM) je veľmi závažné ochorenie sietnice a je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku u starších ľudí. V rozvinutých krajinách je dokonca najčastejšou príčinou praktickej slepoty. 

Pri makulárnej degenerácii dochádza k postihnutiu tzv. žltej škvrny (centrálna časť očnej sietnice). Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách – suchá a vlhká – pričom „vlhká“ forma postupuje veľmi rýchlo a dokáže zničiť zrak počas niekoľkých týždňov či mesiacov. Skorým rozpoznaním tohto ochorenia môžete pomocou moderných liekov stratu zraku zastaviť. 

Dôležitá je skorá diagnostika. Ľudia nad 50 rokov by preto mali pravidelne podstupovať komplexné očné vyšetrenie vrátane špecializovanej optickej koherentnej tomografie (CT sietnice), ktorá podrobne zobrazuje histologickú štruktúru sietnice a funkčnosť všetkých jej vrstiev. OCT angiografia dokáže odhaliť očné ochorenie v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne príznaky ochorenia nepociťuje. 

Pacienti sa môžu na toto ochorenie otestovať i priamo doma, pomocou tzv. Amslerovej mriežky. Ideálne je, aby sa testovali pravidelne, pokojne i každý deň.

 

Príznaky vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Spočiatku sa môže prejavovať nenápadne – zhoršenie zraku za súmraku a za tmy, akoby mierne zahmlené videnie, farby nie sú také jasné ako predtým. Najmä u tých, ktorí už nosia okuliare, je nebezpečenstvo prehliadnutia prvotných príznakov vysoké, pretože ho automaticky pripisujú „normálnemu“ zhoršeniu zraku. 

Vekom podmienená makulárna degenerácia často postihuje najskôr iba jedno oko, čo rovnako znižuje možnosť subjektívneho rozpoznania jej príznakov. Tí pacienti s VPDM, ktorí prídu až v pokročilom štádiu, často o zrak prichádzajú. Druhé oko býva postihnuté u polovice chorých a po desiatich rokoch je obojstranné postihnutie isté. 

Prvými subjektívne pozorovateľnými príznakmi vekom podmienenej makulárnej degenerácie sú zahmlený pohľad, sivé miesta v centrálnej oblasti videnia, neobvykle rozostrený obraz alebo zvlnené, prehnuté línie a písmená. Už od samého počiatku tohto ochorenia pacienti strácajú schopnosť čítať, rozoznávať známe tváre, nerozoznávajú farby a všetky tvary vnímajú pokrivene. 

Ukážka videnia s VPDM:

Očné centrum Sokolík - VPDM

 

Liečba makulárnej degenerácie

Makulárnu degeneráciu nie je bohužiaľ možné úplne vyliečiť (t.j. nie je možné úplne obnoviť zrakové funkcie a normálne videnie), ale ochorenie je možné účinne zabrzdiť a zastaviť jeho ďalší vývoj. Predpokladom je skoré odhalenie ochorenia, preto je dôležité po 50. roku života podstupovať pravidelné vyšetrenie zraku, a to vrátane OCT vyšetrenia (CT sietnice)

U vlhkej formy ochorenia sa vrámci liečby pristupuje k biologickej liečbe, kedy sa do oka aplikujú vnútroočné injekcie anti-VEGF preparátu. Ide o biologickú liečbu, ktorá zabráni opuchom a krvácaniu sietnice a zároveň potláča rast nových ciev. Aplikácia vnútroočných injekcií je úplne bezbolestná (oko je znecitlivené kvapkami). 

Liečba suchej formy makulárnej degenerácie bohužiaľ v súčasnej dobe neexistuje. Pacientom odporúčame užívať doplnok stravy Macushield, ktorý obsahuje tri makulárne karotenoidy na podporu zraku: Lutein, Zeaxantín a Mezo-Zeaxantín. Ide o overený patentovaný preparát na ochranu sietnice v centrálnej časti makuly. Je k dispozícii u nás na recepcii. 

konzultace