Chcem sa objednať

Liečba zeleného zákalu

Glaukóm, alebo zelený zákal, patrí k častým očným ochoreniam, je veľmi závažným ochorením, a býva nazývaný „TICHÝ ZLODEJ ZRAKU“. Dôvodom je, že pri zelenom zákale dochádza k postupnej degenerácii a odumieraniu zrakového nervu, pacient však žiadne príznaky nepociťuje.  

Až 50% pacientov o svojom ochorení vôbec nevie. 

Pri glaukóme pacient necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez povšimnutia tak dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť až k úplnej strate zraku. Preto sú veľmi dôležité pravidelné očné vyšetrenia, najmä u osôb nad 40 rokov. 

Najväčším a najčastejším rizikovým faktorom pre vznik glaukómu je vysoký vnútroočný tlak. Presná príčina vzniku glaukómu však zostáva neznáma. 

Ukážka videnia so zeleným zákalom:

Očné Sokolík glaukóm 

 

Galaukómová poradňa

Očné centrum Sokolík využíva široké spektrum moderných diagnostických metód nielen pre včasnú diagnostiku glaukómového ochorenia, ale aj pre jeho sledovanie v čase. Medzi tieto metódy okrem iného patrí vyšetrenie zorného poľa a stavu zrakového nervu perimetrom, analýza vrstvy nervových vlákien, papily zrakového nervu i predného segmentu oka prístrojom OCT, a v neposlednom rade analýza predného segmentu oka a komorového uhlu pomocou rotačnej Scheimpflugovej kamery Pentacam.

 

Liečba zeleného zákalu

Okrem nastavenia konzervatívnej terapie v podobe zníženia vnútroočného tlaku pomocou kvapiek vykonávame aj chirurgické a laserové zákroky.

 


konzultace