Chcem sa objednať

Očné chyby a ochorenia

V Očnom centre Sokolík ponúkame komplexnú oftalmologickú starostlivosť zahŕňajúcu vyšetrenia refrakčných chýb a ďalej sa špecializujeme na liečbu sietnice, zeleného zákalu a vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD). Disponujeme všetkými modernými prístrojmi potrebnými pre modernú diagnostiku očných chorôb.

Refrakčné chyby oka

Jedná sa o dioptrické chyby oka, ktoré spôsobujú zhoršené videnie na blízko či na diaľku. Medzi základné refrakčné chyby patria krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a starecká vetchozrakosť čiže presbyopia. Všetky tieto refrakčné chyby sa riešia dioptrickou korekciou okuliarmi, prípadne kontaktnými šošovkami. Následnou alternatívou sú laserové a vnútroočné operácie zbavujúce závislosť na okuliaroch.

Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť (odborne nazývaná hypermetropia či hyperopia) spôsobuje zlé videnie na krátke vzdialenosti. U ďalekozrakosti dochádza k tomu, že je oko tzv. krátke a prechádzajúce lúče sa pretínajú až za sietnicou, takže na sietnici sa premieta neostrý rozmazaný obraz. Vyššie vady sa vyjadrujú v dioptriách so znamienkom plus (+).

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (odborne nazývaná myopia) spôsobuje zlé videnie na dlhé vzdialenosti. U krátkozrakosti dochádza k tomu, že je oko tzv. dlhé a prechádzajúce lúče sa pretínajú už pred sietnicou, takže na sietnici sa premieta neostrý rozmazaný obraz. Krátkozrakosť môže byť spôsobená aj väčšou optickou mohutnosťou šošovky alebo rohovky, veľkým zakrivením očnej šošovky, prípadne kombináciou viacerých faktorov. Tieto vady sa vyjadrujú v dioptriách so znamienkom mínus (-).

Astigmatizmus

Astigmatizmus znižuje zrakovú ostrosť a to na všetky vzdialenosti. Ide o tzv. cylindrickú očnú chybu, ktorá je spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky, vzácnejšie aj zakrivením očnej šošovky. Zakrivenie je miesto guľovitého tvaru skôr elipsoidné a svetlo sa preto lomí v miestach s väčším či menším zakrivením rôzne, čo spôsobuje, že sa lúče na sietnicu nestretávajú a videnie je rozmazané, pokrivené a zdeformované. Často sa objavuje súčasne s ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou.

Presbyopia - zlé videnie do blízka v starobe

Vetchozrakosť alebo tiež vekom podmienená strata akomodácie (odborne nazývaná presbyopia) spôsobuje zlé videnie do blízka - na čítanie. Dôvodom je, že starnutím začne ľudské oko strácať schopnosť akomodovať sa, čiže zaostrovať na blízku vzdialenosť. Objavuje sa okolo 45. roku života a vyhnúť sa jej bohužiaľ nemožno.

Ďalšie očné ochorenia

Medzi časté očné ochorenie, ktoré sa objavujú skôr vo vyššom veku (môžu ale aj skôr), patrí šedý zákal, zelený zákal čiže glaukóm a vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM).

Sivý zákal

Sivý zákal (odborne nazývaný katarakta) je očné ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie v dôsledku starnutia ľudskej očnej šošovky - väčšinou postihuje osoby vo veku 60 až 75 rokov. Pri sivom zákale dochádza k zakaleniu čírej ľudskej očnej šošovky a to potom bráni priechodu svetelných lúčov na sietnicu, a človek si tak pripadá, akoby videl cez hmlu. Sivý zákal sa nedá odstrániť nijak inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. V Očnon centre Sokolík sa na operácie sivého zákalu špecializujeme a vykonali sme už viac ako 60 000 úspešných operácií.

Zelený zákal

Zelený zákal (odborne nazývaný glaukóm) patrí k častým očným ochorením, ktoré je však veľmi závažné, pretože je druhou najčastejšou príčinou slepoty a často býva nazývaný ako "tichý zlodej zraku". Dôvodom je, že pri zelenom zákale dochádza k postupnej degenerácii a odumieraniu zrakového nervu, avšak pacient žiadne príznaky nepociťuje. Odhaliť sa dá včas len pri lekárskom vyšetrení, preto je dôležité po 40. roku života absolvovať pravidelné vyšetrenia zraku. V Očnom centre Sokolík používame k diagnostike optickú koherentnú tomografiu (tzv. OCT vyšetrenie, čiže CT sietnice). zároveň pre pacientov zo zeleným zákalom máme aj glaukómovú poradňu.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) patrí k najzávažnejším ochoreniam sietnice a je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku až slepoty u starších ľudí. Pri makulárnej degenerácii dochádza k postihnutiu tzv. žltej škvrny (centrálnej časti očnej sietnice). Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách - suchá a vlhká, pričom "vlhká" forma postupuje veľmi rýchlo a dokáže zničiť zrak počas niekoľkých týždňov či mesiacov. Najprv postihuje len jedno oko, v druhom oku sa však ochorenie prejaví v priebehu niekoľkých ďalších rokov. Makulárnu degeneráciu bohužiaľ nemožno úplne vyliečiť (t.j. nie je možné úplne obnoviť zrakové funkcie a normálne videnie), ale ochorenie možno účinne spomaliť a zastaviť ďalší vývoj choroby. Predpokladom je ale včasné odhalenie choroby, preto je dôležité po 50. roku života absolvovať pravidelné vyšetrenia zraku. 

konzultace