Chcem sa objednať

OCT vyšetrenie

Revolučná zobrazovacia metóda sietnice

Vyšetrenie sietnice OCT (optická koherentná tomografia) dokáže odhaliť mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne príznaky nepociťuje. Vďaka tomu je možné začať liečbu včas a predísť tak nevratnému poškodeniu zraku.

Jedná sa o neinvazívne nezaťažujúce vyšetrenie pomocou špeciálneho skenovacieho prístroja, ktorý podrobne zobrazuje histologickú štruktúru sietnice. OCT ANGIOGRAFIA oproti štandardnému OCT zobrazuje nielen stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i FUNKČNOSŤ všetkých jej štruktúr.

  • bezkontaktná a neinvazívna
  • bezpečná a šetrná
  • rýchla a detailná

očné Sokolík OCT sken sietnice 

Čo všetko môže špeciálne skenovanie sietnice odhaliť?

 

Kto a kedy by mal špeciálne OCT / OCT angiografiu podstúpiť?

  • Každý po 35. roku života. OCT/OCT ANGIOGRAFIA odhalí mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy ešte žiadne príznaky ochorenia nemusíme pociťovať!
  • VYŠETRENIE je rýchle a bezpečné, naviac úplne bezbolestné a bez vnútrožilného použitia kontrastných látok. Vyšetrenie vrátane konzultácie výsledkov s odborným lekárom trvá približne 30 minút.
  • Vyšetrenie OCT/OCT ANGIOGRAFIA nie je v Slovenskej republike hradené z verejného zdravotného poistenia. Poplatok za toto diagnostické vyšetrenie je 30 EUR (poistenci ZP UNION 2x ročne 0 €), v rámci vyšetrenia uskutočňujeme skenovanie oboch očí, následne odborný lekár vykoná detailný popis nálezu.
konzultace