PREVÁDZKA NEOBMEDZENÁ

Chcem sa objednať

OCT vyšetrenie

OCT vyšetrenie čiže optická koherentná tomografia je neinvazívne nezaťažujúce vyšetrenie pomocou špeciálneho skenovacieho prístroja Optovue RTVue-100, ktorý podrobne zobrazuje histologickú štruktúru sietnice. Vďaka tomuto spoľahlivému vyšetreniu možno odhaliť aj začínajúce ochorenie sietnice, ktoré nebolo možné zachytiť pomocou doteraz dostupných metód vyšetrenia sietnice.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenia ako je makulárna degenerácia, glaukóm (zelený zákal), makulárna diera, nádorové ochorenia oka alebo opuch na sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným meraním možno sledovať aj následný vývoj ochorenia a účinnosť už zavedenej terapie.

OCT vyšetrenie je dôležité najmä pre každého pacienta po 50. roku života ako prevencia vekom podmienenej makulárnej degenerácie a pre každého po 40. roku života ako prevencia glaukómu (zeleného zákalu), kedy je možné ochorenie zachytiť včas. OCT vyšetreniu by sa mal podrobiť aj pacient, ktorý ešte žiadne príznaky ochorenia nepociťuje.

Po objednaní do Očného centra Sokolík vám bude stanovený termín vyšetrenia, ktoré vám vykoná špecializovaný lekár, ktorý výsledky okamžite vyhodnotí. Pri zistení akéhokoľvek ochorenia vám bude navrhnutý ďalší postup liečby, aby sa váš zrak ďalej nezhoršoval.

Priebeh vyšetrenia je nenáročný a nebolestivý. Behom niekoľkých minút vám budú obe oči vyšetrené bezkontaktným spôsobom, ktorý nijako nezaťaží váš organizmus. Vo väčšine prípadov nie je nutné použiť kvapky na rozšírenie zrenice.