Chcem sa objednať

Vstupné vyšetrenie laser sietnice

Rozhodli ste sa zbaviť sa okuliarov na diaľku? Pred samotnou operáciou je vždy nutné podstúpiť komplexné vyšetrenie, na základe ktorého lekár posúdi vhodnosť operácie a odporučí najlepšie možné riešenie. Podrobné vyšetrenie vášho zraku je zárukou toho najlepšieho výsledku.

Podrobné vstupné vyšetrenie trvá väčšinou asi 60 - 90 minút, je úplne bezbolestné a nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu. Počas vyšetrenia vám budú rozkvapkané oči, z toho dôvodu nebudete po vyšetrení spôsobilý riadiť auto.

Na vyšetrenie k nám si prosím so sebou prineste:

  • občiansky preukaz
  • okuliare, ktoré nosíte
  • zoznam liekov, ktoré užívate

Kompletný postup predoperačného vyšetrenia

  • Anamnéza

Anamnéza slúži na zistenie dôležitých informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu a zrakových chýb, a to vrátane očných vád v rodine.

  • Prístrojová meranie

Na špeciálnych prístrojoch vám budú zmerané dioptrickej chyby oka, vnútroočný tlak, hrúbka a zakrivenie rohovky, šírka zornice a binokulárne videnie. Potom nasleduje rozkvapkanie očí, ktoré cielene bránia vašim očiam zaostrovať a lekár tak môže stanoviť vašu skutočnú dioptrickú chybu. Zároveň podstúpite vyšetrenie zadnej časti oka, stav sietnice a šošovky.

  • Konzultácia s očným lekárom

Predoperačné vyšetrenie zakončíte konzultáciou u očného lekára, ktorý vám vysvetlí celý priebeh operácie a odporučí vám najlepšie riešenie pre vás.

Nebojte sa lekára počas predoperačného vyšetrenia na čokoľvek opýtať a prekonzultujte s ním všetky možnosti operácie.