Chcem sa objednať

Vstupné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu

Diagnostika a vstupné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu

Hoci vám sivý zákal diagnostikoval váš očný lekár, je nutné, aby ste pred samotnou operáciou podstúpili ešte komplexné vyšetrenie aj u nás v Očnom centre Sokolík. Podrobné vyšetrenie vášho zraku je zárukou toho najlepšieho výsledku.

Podrobné vstupné vyšetrenie trvá väčšinou asi 60 - 90 minút, je úplne bezbolestné a nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu. Počas vyšetrenia vám budú rozkvapkané oči, z toho dôvodu nebudete po vyšetrení spôsobilý riadiť auto. K vyšetreniu u nás nepotrebujete doporučenie od iného lekára. 

Na vyšetrenie k nám si prosím so sebou prineste:

  • občiansky preukaz
  • kartičku zdravotnej poisťovne
  • okuliare, ktoré nosíte
  • zoznam liekov, ktoré užívate
  • a prípadne aj odporúčania vášho očného lekára (nie je ale nutné)

Kompletný postup predoperačného vyšetrenia

  • Anamnéza

Anamnéza slúži na zistenie dôležitých informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu a zrakových chýb, a to vrátane očných chýb v rodine.

  • Prístrojové meranie

Na špeciálnych prístrojoch vám budú zmerané dioptrickej chyby oka, vnútroočný tlak a po rozkapání očí podstúpite vyšetrenie zadnej časti oka. V rámci vyšetrenia absolvujete tiež biometrické vyšetrenie, počas ktorého budú zistené parametre pre výpočet novej umelej vnútroočnej šošovky, ktorá vám bude pri operácii sivého zákalu do oka implantovaná.

  • Konzultácia a vyšetrenie očným lekárom

Predoperačné vyšetrenie zakončíte konzultáciou u očného lekára, ktorý vykoná ešte ďalšie očné vyšetrenie a súčasne vám vysvetlí celý priebeh operácie, odporučí vám najlepšie riešenie pre vás a odporučí vám aj pre vás vhodný typ novej vnútroočnej šošovky.

Vďaka možnostiam modernej medicíny môžete súčasne so sivým zákalom žiadať aj o úpravu vašich ďalších zrakových chýb ako je napr. odstránenie astigmatizmu či vyriešenie dioptrickej chyby.

Nebojte sa lekára počas predoperačného vyšetrenia na čokoľvek opýtať a prekonzultujte s ním všetky možnosti operácie.