Chcem sa objednať

Vstupné vyšetrenie PRELEX

Rozhodli ste sa zbaviť okuliarov? Pred samotnou operáciou je vždy nutné podstúpiť komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého lekár posúdi vhodnosť operácie a odporučí najlepšie možné riešenie. Podrobné vyšetrenie vášho zraku je zárukou toho najlepšieho výsledku.

Podrobné vstupné vyšetrenie trvá väčšinou asi 60 - 90 minút, je úplne bezbolestné a nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu. Počas vyšetrenia vám budú rozkvapkané oči, z toho dôvodu nebudete po vyšetrení spôsobilý riadiť auto.

Na vyšetrenie k nám si prosím so sebou prineste:

  • občiansky preukaz
  • okuliare, ktoré nosíte
  • zoznam liekov, ktoré užívate

Kompletný postup predoperačného vyšetrenia

  • Anamnéza

Anamnéza slúži na zistenie dôležitých informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu a zrakových chýb, a to vrátane očných chýb v rodine.

  • Prístrojové meranie

Na špeciálnych prístrojoch vám budú zmerané dioptrickej chyby oka, vnútroočný tlak a po rozkapání očí podstúpite vyšetrenie zadnej časti oka. V rámci vyšetrenia absolvujete tiež biometrické vyšetrenie, počas ktorého budú zistené parametre pre výpočet novej umelej vnútroočnej šošovky, ktorá vám bude pri operácii sivého zákalu do oka implantovaná.

  • Konzultácia a vyšetrenie očným lekárom

Predoperačné vyšetrenie zakončíte konzultáciou u očného lekára, ktorý vykoná ešte ďalšie očné vyšetrenie a súčasne vám vysvetlí celý priebeh operácie, odporučí vám najlepšie riešenie pre vás a odporučí vám aj pre vás vhodný typ novej vnútroočnej šošovky. 

Nebojte sa lekára počas predoperačného vyšetrenia na čokoľvek opýtať a prekonzultujte s ním všetky možnosti operácie.